шумка лансер10, материал шумки на капот лансер 10,